(Ελληνικά) Από ποια στοιχεία θα διακρίνουμε ένα καλό γυαλί;

καλό γυαλί

Leider ist der Eintrag nur auf Griechisch verfügbar.